Digitala, kvalitetssäkrade lärresurser kopplade till LGR 11

Är du redan kund hos Fridtjuv?

Logga in på Fridtjuv om du är medlem

Bli en Fridtjuv

Anmälan sker genom din skola.
Vår kvalitetssäkrade sökguide är skarp och erbjuder det pedagoger vill ha; en kort väg från styrdokumentens riktlinjer till praktisk användbarhet.